Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam

16:40 20/09/2019 | 24honline

Sáng ngày 20/ 9 tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Văn hóa Hùng Vương, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Hội thảo nhằm đánh giá những thành tựu nghiên cứu mới trong một nửa thế kỷ qua về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đồng thời rút kinh nghiệm và hướng tới các chương trình khoa học trong những thập kỷ tiếp theo của thế kỷ XXI. Ban Tổ chức đã nhận được 69 báo cáo khoa học của 77 tác giả ở 12 tỉnh, thành phố khắp cả ba miền đất nước trong đó có nhiều nhà khoa hoc, nghiên cứu lịch sử nổi tiếng như: GS.NGND Phan Huy Lê, PGS.TS.NGND Hoàng Văn Khoán, PGS.TS. NGND Hán Văn Khẩn, PGS.TS Phạm Minh Huyền, GS.TS Trịnh Sinh, PGS.TS Nguyễn Khắc Sử…. Ngoài ra, còn có sự đóng góp rất hiệu quả của một số chuyên gia đầu ngành và một số cán bộ nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực như Cổ Nhân học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm học, Dân tộc học, Văn hóa học, Văn hóa dân gian, Địa lý học, Bảo tàng học, Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại, Lịch sử Thế giới, Chính trị học, Quân sự học…Các báo cáo đã được chuyển đến chuyên gia đọc thẩm định và ý kiến đánh giá khá thống nhất là hầu hết đã đạt chuẩn của một báo cáo tham dự hội thảo khoa học quốc gia.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam” dày 730 trang khổ A4, được xoay quanh 3 vấn đề: Phần thứ nhất: Thời đại Hùng Vương qua tư liệu lịch sử và văn hóa dân gian; Phần thứ hai: Thời đại Hùng Vương qua tư liệu khảo cổ học, cổ nhân học và địa lý học; và Phần thứ ba về vấn đề Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương.

Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc cho biết: Sau hội thảo, những vấn đề được bàn luận và thống nhất sẽ được thông tin đến công chúng và giới khoa học.

Loading...

Hội thảo khoa học quốc gia “Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam” đã đặt ra và kiểm đếm hầu hết các vấn đề, từ những vấn đề cơ bản, cốt lõi cho đến những biến đổi trong lịch sử; từ nguồn gốc, thực trạng, cho đến việc đánh giá giá trị di sản thời đại Hùng Vương dựng nước. Hội thảo khẳng định những thành tựu to lớn và những bước tiến căn bản trong nhận thức về thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam và gợi ra những phương án, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại dựng nước đầu tiên trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước hiện nay.

Theo:thanhnienviet.vn

 Bài viết cùng chuyên mục