Bất động sản

Vỡ mộng lướt sóng căn hộ Vỡ mộng lướt sóng căn hộ
T5, 09 / 2019 16:11
Hết thời bỏ vốn ít, lấy lời nhanh, nhà đầu tư lướt sóng căn hộ tại TP.HCM đang gặp khó khăn vì không ra được hàng với lợi nhuận kỳ vọng. Tập tành đầu [...]