Sức khỏe

Đi bệnh viện không cần mang tiền mặt Đi bệnh viện không cần mang tiền mặt
T5, 09 / 2019 15:50
Bệnh nhân chỉ cần quét mã QR trên phiếu viện phí bằng ứng dụng của các ngân hàng liên kết với bệnh viện để thanh toán, không cần xếp hàng. Thanh toán [...]